Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết - Đốt cháy - Este hóa
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

17:00
20/06/2021

Giới thiệu đề

Yêu cầu các em làm bài NGHIÊM TÚC - HẾT KHẢ NĂNG

Vào thi trước: 20h00 tối thứ 2 (21/6)

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 259576 - Trinh Vu 77 9.75 39 21:40 20/06/2021
00:37:02
1667
2 foto 299451 - Hoàng Nguyễn bá 77 9.75 39 18:05 20/06/2021
00:39:56
7097
3 foto 153370 - Trang Hoàng 77 9.75 39 08:09 21/06/2021
00:40:23
4070
4 foto 292885 - Hoàng Vân Nhi 12NC3 77 9.75 39 22:02 20/06/2021
00:44:28
2803
5 foto 272125 - Phạm Ngọc Minh Châu 12H6 77 9.75 39 16:39 21/06/2021
00:46:01
2346
6 foto 292188 - Huỳnh Đoàn Minh Đức 12NC3 77 9.75 39 20:50 20/06/2021
00:49:18
3974
7 foto 282604 - Hà Quỳnh Anh 12NC3 77 9.75 39 21:14 20/06/2021
00:49:31
2949
8 foto 270137 - Nguyễn Sao Băng 77 9.75 39 22:27 20/06/2021
00:50:00
2817
9 foto 305235 - TranCongHieu12H3 74 9.5 38 18:03 21/06/2021
00:29:37
1894
10 foto 282583 - Nguyễn Hương Trà 12NC3 74 9.5 38 22:07 20/06/2021
00:40:57
2680