Thông tin đề

Thi Online: LIVE PRO - TỔNG ÔN: VC04. TỔNG ÔN CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM CỦA Fe
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
18/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 313400 - tranthihien123 0 0 0
-1657343202
2 foto 284984 - Nguyễn Duy Đức 0 0 0
-1655276850
5826
3 foto 280274 - MaiNT09 0 0 0
-1650977463
6079