Thông tin đề

Thi Online: LIVE PRO - TỔNG ÔN: HC04. TỔNG ÔN CÁC DẠNG TOÁN ĐỐT CHÁY HỖN HỢP
Lớp

12

Số câu

2 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
21/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 290578 - CaoThanhTrucDT 3 5 1 21:45 06/07/2021
00:00:24
2706
2 foto 304237 - LenaNguyen2k3 3 5 1 16:22 28/06/2021
00:06:35
1911
3 foto 283210 - Lê Trần Thái Sơn 0 0 0
-1656314978
11183
4 foto 304231 - Thao Vy 0 0 0
-1650303357
2459
5 foto 316222 - Khanhtran1601 0 0 0
-1650257323
1000
6 foto 244853 - Tiền Trần Công 0 0 0
-1625409427
1501
7 foto 280274 - MaiNT09 0 0 0
-1625136028
6079
8 foto 289578 - 1 0 0 0
-1624916572
7936
9 foto 301998 - TuanDat12 0 0 0
-1624628387
3273
10 foto 279540 - Tan Le 0 0 0 10:15 29/06/2021
00:00:11
1071