Thông tin đề

Thi Online: LIVE PRO - TỔNG ÔN: TH03. BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO HCHC
Lớp

12

Số câu

1 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

11:31
05/06/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 308638 - BuiDucDungg 5 10 1 17:41 18/05/2022
00:00:16
2183
2 foto 310311 - Quỳnh Giang 5 10 1 09:44 03/07/2022
00:08:24
18410
3 foto 307439 - Doducminh11H2 0 0 0
-1686989881
2666
4 foto 280274 - MaiNT09 0 0 0
-1629182371
6079
5 foto 294434 - Cavienchien 0 0 0
-1625680260
6 foto 312960 - NguyenThuGiangg 0 0 0 16:58 07/05/2022
00:00:14
1271
7 foto 284984 - Nguyễn Duy Đức -1 0 0 14:32 09/06/2022
00:00:49
5826