Thông tin đề

Thi ONLINE: LIVE PRO - TỔNG ÔN: VC04. PHÂN BÓN HÓA HỌC
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

01:02
10/06/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 302512 - Diệu Linh Vũ Phan 0 0 0
-1657112084
4393
2 foto 292719 - Nguyễn Diệu Ninh 0 0 0
-1628669483
3617
3 foto 297418 - TTThanhXuan 0 0 0
-1626052417
2826
4 foto 297928 - onthidh2021 0 0 0
-1625610946
3991
5 foto 278886 - Trần Vĩ Chi 0 0 0
-1625497204
1940