Thông tin đề

Đề Hóa chính thức 2021 (Lần 1 - Mã 206)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

17:00
08/07/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301402 - hocchungctv 77 9.5 38 10:57 28/06/2022
00:31:28
4855
2 foto 238873 - quoctrung 74 9.25 37 04:23 14/05/2022
00:49:05
14343
3 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 71 9 36 21:42 06/01/2022
00:48:04
9930
4 foto 240038 - leminhkhoi2k4 71 9 36 13:02 06/12/2021
00:50:00
28617
5 foto 307114 - Nguyễn Văn Nhật 68 9 36 11:49 24/07/2021
00:11:30
3092
6 foto 307015 - DamGiang2k4 69 8.75 35 18:52 24/06/2022
00:50:00
3481
7 foto 257647 - dathp2004 68 8.75 35 21:29 23/06/2022
00:45:12
10819
8 foto 33917 - ID 33917 68 8.75 35 23:07 03/05/2022
00:45:27
25036
9 foto 310694 - thaonguyen04 68 8.5 34 15:41 23/01/2022
00:12:32
1266
10 foto 309281 - TranLinhh 67 8.5 34 18:40 22/05/2022
00:50:00
15032