Thông tin đề

Đề Hóa chính thức 2021 (Lần 1 - Mã 206)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

17:00
08/07/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307114 - Nguyễn Văn Nhật 68 9 36 11:49 24/07/2021
00:11:30
2219
2 foto 303705 - TranNguyenHuuPhuc 59 7.5 30 21:35 04/09/2021
00:15:26
1466
3 foto 302111 - gchhoc24h 56 7.25 29 05:20 08/09/2021
00:09:38
1868
4 foto 300350 - Tranthithuy2004 56 7.25 29 09:21 10/07/2021
00:18:38
5226
5 foto 305143 - nhomhoa2k4 50 7.25 29 20:31 22/07/2021
00:24:52
1904
6 foto 307264 - HoangAnhh 44 7 28 00:03 23/09/2021
00:18:43
1998
7 foto 307224 - hocchungcombo2672021 41 6.75 27 18:10 02/09/2021
00:20:02
1740
8 foto 307085 - hoahoc159951 40 5.25 21 04:28 19/08/2021
00:07:56
1136
9 foto 303266 - ThinhNguyen2k4 0 0 0 08:33 05/09/2021
00:01:14
1000
10 foto 294674 - HanXuanDat 0 0 0 22:32 13/09/2021
00:50:00
1262