Thông tin đề

Thi Online: 11NC.01.03. Phương pháp bảo toàn điện tích
Lớp

11

Số câu

64 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

14:00
19/07/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 283781 - Nguyễn Trung Kiên 12H5 0 0 0
-1659355655
2151