Thông tin đề

Đề Hóa chính thức 2021 (Lần 1 - Mã 201)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
20/07/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 82 10 40 16:43 12/02/2022
00:37:00
24193
2 foto 238873 - quoctrung 82 10 40 04:14 03/06/2022
00:50:00
14343
3 foto 314529 - Tuong Vi 76 9.5 38 22:17 02/06/2022
00:11:26
2764
4 foto 300350 - Tranthithuy2004 76 9.5 38 10:12 02/07/2022
00:40:09
10763
5 foto 307114 - Nguyễn Văn Nhật 74 9.5 38 12:14 12/06/2022
00:39:08
3092
6 foto 307015 - DamGiang2k4 76 9.25 37 22:10 25/06/2022
00:48:38
3481
7 foto 307081 - KimChii 67 8.75 35 22:05 18/04/2022
00:46:28
2016
8 foto 307171 - Quốc Triệu 64 8.5 34 16:32 02/07/2022
00:44:33
5191
9 foto 315045 - aimi0609 62 8.5 34 10:00 28/05/2022
00:11:16
2088
10 foto 304755 - hocchungcombo762021 59 8.25 33 05:47 28/06/2022
00:10:35
2924