Thông tin đề

Đề Hóa chính thức 2021 (Lần 1 - Mã 202)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
20/07/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 70 9 36 13:36 15/12/2021
00:50:00
28617
2 foto 311275 - HoaaMaii 68 9 36 23:15 01/07/2022
00:22:43
8323
3 foto 307114 - Nguyễn Văn Nhật 68 9 36 10:57 12/06/2022
00:46:56
3092
4 foto 307015 - DamGiang2k4 70 8.75 35 07:55 26/06/2022
00:44:15
3481
5 foto 300350 - Tranthithuy2004 65 8.75 35 23:59 22/06/2022
00:43:50
10763
6 foto 304945 - Dinh Thi Hong Phuong 64 8.5 34 16:41 26/04/2022
00:40:30
10599
7 foto 314529 - Tuong Vi 56 8 32 16:32 08/07/2022
00:16:11
2764
8 foto 247701 - Long 53 7.75 31 23:22 12/06/2022
00:07:12
3455
9 foto 307224 - hocchungcombo2672021 53 7.75 31 14:19 25/09/2021
00:32:26
2816
10 foto 319833 - Lý Quang Huy 53 7.5 30 17:31 13/03/2023
00:49:59
1510