Thông tin đề

Đề Hóa chính thức 2021 (Lần 1 - Mã 203)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
20/07/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 74 9.5 38 17:25 18/12/2021
00:41:12
28617
2 foto 307015 - DamGiang2k4 74 9.25 37 22:20 26/06/2022
00:40:58
3481
3 foto 247701 - Long 68 9 36 15:18 27/06/2022
00:19:05
3455
4 foto 307114 - Nguyễn Văn Nhật 68 9 36 10:03 12/06/2022
00:48:31
3092
5 foto 314529 - Tuong Vi 59 8.25 33 00:05 09/07/2022
00:05:28
2764
6 foto 306944 - lethioanh 59 8.25 33 23:29 29/06/2022
00:45:56
2108
7 foto 304945 - Dinh Thi Hong Phuong 56 8 32 23:21 25/02/2022
00:15:18
10599
8 foto 315045 - aimi0609 50 7.5 30 00:54 28/06/2022
00:12:51
2088
9 foto 302111 - gchhoc24h 56 7.25 29 09:00 06/01/2022
00:50:00
7313
10 foto 309281 - TranLinhh 0 0 0
-1653123356
15032