Thông tin đề

Đề Hóa chính thức 2021 (Lần 1 - Mã 204)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
20/07/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307224 - hocchungcombo2672021 74 9.5 38 18:26 06/10/2021
00:16:49
2816
2 foto 247701 - Long 71 9.25 37 14:57 27/06/2022
00:35:12
3455
3 foto 299213 - Phạm Đình Cường 65 8.75 35 10:12 05/06/2022
00:40:57
2589
4 foto 304945 - Dinh Thi Hong Phuong 62 8.5 34 23:15 16/06/2022
00:18:30
10599
5 foto 307114 - Nguyễn Văn Nhật 62 8.5 34 23:57 11/06/2022
00:50:00
3092
6 foto 314529 - Tuong Vi 59 8.25 33 06:35 10/07/2022
00:05:24
2764
7 foto 302111 - gchhoc24h 59 7.5 30 23:34 11/01/2022
00:28:36
7313
8 foto 315045 - aimi0609 0 0 0
-1653832974
2088
9 foto 309281 - TranLinhh 0 0 0
-1653276039
15032
10 foto 315121 - LeSangg 0 0 0
-1644035665
1964