Thông tin đề

Đề Hóa chính thức 2021 (Lần 2 - Mã 223)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

18:00
07/08/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 314529 - Tuong Vi 100 9.75 39 17:58 02/06/2022
00:22:07
2764
2 foto 307114 - Nguyễn Văn Nhật 83 9 36 14:06 14/08/2021
00:44:54
3092
3 foto 304374 - PhamHien2k4 83 9 36 00:14 17/10/2021
00:50:00
3677
4 foto 226968 - Nguyen Bao 79 8.5 34 09:34 22/12/2021
00:47:55
19456
5 foto 307015 - DamGiang2k4 74 8.25 33 21:09 27/06/2022
00:50:00
3481
6 foto 303543 - Nguyen Thanh Thao 12H6 70 8.25 33 22:47 02/07/2022
00:19:55
2843
7 foto 310928 - Thilaithptqg 71 8 32 15:30 29/06/2022
00:40:53
4832
8 foto 309281 - TranLinhh 71 8 32 11:05 28/05/2022
00:50:00
15032
9 foto 307224 - hocchungcombo2672021 64 8 32 12:58 07/10/2021
00:50:00
2816
10 foto 247701 - Long 63 8 32 23:37 05/06/2022
00:23:31
3455