Thông tin đề

Đề Hóa chính thức 2021 (Lần 2 - Mã 223)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

18:00
07/08/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307114 - Nguyễn Văn Nhật 83 9 36 14:06 14/08/2021
00:44:54
2283
2 foto 304374 - PhamHien2k4 83 9 36 00:14 17/10/2021
00:50:00
3479
3 foto 307224 - hocchungcombo2672021 64 8 32 12:58 07/10/2021
00:50:00
2578
4 foto 303266 - ThinhNguyen2k4 0 0 0 08:34 05/09/2021
00:00:02
1000
5 foto 304163 - phuonganh2109 0 0 0 21:14 16/09/2021
00:00:06
5904
6 foto 287761 - DoThanhThuy11 0 0 0 15:37 03/11/2021
00:07:00
2112