Thông tin đề

Kiểm tra định kỳ: HẾT THÁNG 8/2021
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

23:00
12/09/2023

Giới thiệu đề

Đề gồm 27 câu lý thuyết + 13 bài tập toán (Este - Lipit - Cacbohiđrat).

Câu hỏi xếp theo độ khó tăng dần.

Thời gian làm bài: 50 phút.

Thời hạn thi cuối: 20h00 tối CN (29/8).

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 115 10 40 20:59 28/08/2021
00:31:25
7214
2 foto 303528 - Việt Thành 115 10 40 18:52 29/08/2021
00:36:04
1816
3 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 115 10 40 20:41 28/08/2021
00:36:34
4973
4 foto 304871 - QuachPhuongQuyen 115 10 40 21:32 28/08/2021
00:39:29
1300
5 foto 303323 - Nelly 115 10 40 20:31 28/08/2021
00:40:45
4671
6 foto 307147 - Nguyễn Hồng Phúc 12NC3 115 10 40 22:50 28/08/2021
00:41:14
2687
7 foto 270851 - Linh Phạm Mai 115 10 40 20:29 28/08/2021
00:42:13
4414
8 foto 303360 - Nguyễn Thị Minh Anh 12NC4 115 10 40 18:14 29/08/2021
00:44:40
2671
9 foto 300256 - Bùi Anh Tuấn 12H3 115 10 40 22:12 28/08/2021
00:47:51
2090
10 foto 303705 - TranNguyenHuuPhuc 115 10 40 21:23 28/08/2021
00:49:50
6395