Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.02. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm về polime
Lớp

12

Số câu

118 câu

Thời gian làm bài

200 phút

Thời gian mở vào thi

15:00
06/09/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp