Thông tin đề

Thi Online: Bài 5.02. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT
Lớp

12

Số câu

232 câu

Thời gian làm bài

100 phút

Thời gian mở vào thi

21:00
06/09/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301558 - Lê Đức Thiện 12H5 164 3.79 88 21:52 08/09/2021
01:23:25
1303