Thông tin đề

Bài 6.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

32 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

18:00
14/09/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp