Thông tin đề

Kiểm tra định kỳ: HẾT THÁNG 9/2021 (2K4)
Lớp

12

Số câu

41 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

22:00
12/09/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo cấu trúc đề ĐH của Bộ GD&ĐT, xếp theo độ khó tăng dần.

Gồm: 40 câu (thời gian: 50 phút).

Trong đó: 27 Lý thuyết + 13 Bài toán.

Mức độ nhận thức:

+) 14 câu Nhận biết.

+) 12 câu Thông hiểu.

+) 8 câu Vận dụng.

+) 6 câu Vận dụng cao.

Thời hạn vào thi online: Trước 19h30 tối CN, 3/10.

Chúc các em nghiêm túc - nỗ lực làm bài, và đạt kết quả cao nhất !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 288726 - Nguyễn Ngọc Vũ 12H3 117 10 40 18:31 03/10/2021
00:49:23
2383
2 foto 307248 - Phạm Thu Trang 12NC3 117 10 40 23:02 02/10/2021
00:49:38
2522
3 foto 294670 - Chử Lê Tuấn Nghĩa 12NC3 117 10 40 09:49 03/10/2021
00:50:00
2890
4 foto 307180 - Đào Minh Tuấn 112 9.75 39 13:47 03/10/2021
00:37:24
2580
5 foto 302925 - Lê Thị Thanh Hằng 12NC4 112 9.75 39 16:50 03/10/2021
00:43:09
2189
6 foto 307147 - Nguyễn Hồng Phúc 12NC3 112 9.75 39 21:47 02/10/2021
00:44:37
2687
7 foto 304351 - Vũ Hoàng Tú 12H6 112 9.75 39 21:05 02/10/2021
00:44:56
2774
8 foto 298794 - Phạm Ngọc Minh 12NC4 112 9.75 39 17:02 03/10/2021
00:47:27
2695
9 foto 306790 - Đỗ Xuân Quang 12NC3 112 9.75 39 17:19 03/10/2021
00:47:27
2452
10 foto 226968 - Nguyen Bao 112 9.75 39 09:35 03/10/2021
00:48:04
19456