Thông tin đề

Thi Online: 11NC.02.07. Phương pháp giải các dạng toán về photpho và hợp chất
Lớp

11

Số câu

109 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

18:00
10/10/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp