Thông tin đề

Ôn thi Giữa HKI - Hóa 12 (Đề 02)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

16:00
23/10/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 71 9.25 37 15:14 09/02/2022
00:50:00
28617
2 foto 303790 - Minh Quang 68 9 36 10:07 28/11/2021
00:45:28
11692
3 foto 204133 - hongngoc2808 68 9 36 21:24 10/12/2021
00:48:20
24193
4 foto 305040 - NguyenNhuQuang 59 8.25 33 00:02 01/11/2021
00:50:00
6632
5 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 53 7.75 31 21:37 07/12/2021
00:20:37
7214
6 foto 309516 - KhacTrungg 50 7.5 30 13:11 29/10/2021
00:23:27
3009
7 foto 309123 - TrucXuann 47 7.25 29 00:41 07/01/2022
00:37:58
1500
8 foto 305143 - nhomhoa2k4 38 6.5 26 23:18 31/10/2021
00:35:48
3309
9 foto 304163 - phuonganh2109 0 0 0
-1635344496
5940
10 foto 294674 - HanXuanDat 0 0 0 10:47 24/10/2021
00:00:04
1554