Thông tin đề

Kiểm tra định kỳ: HẾT THÁNG 10/2021 (2K5)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

23:00
06/11/2023

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề thi THPT QG.

Phạm vi: Chương 1 + Chương 2 (Hóa 11)

Gồm 40 câu (28 lý thuyết + 12 bài toán)

⊗ Nhận biết: 14 câu.

⊗ Thông hiểu: 12 câu.

⊗ Vận dụng: 8 câu.

⊗ Vận dụng cao: 6 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307463 - Phạm Quang Minh 11H2 119 9.75 39 10:07 31/10/2021
00:50:00
1673
2 foto 307461 - Dương Khôi Nguyên 11H2 118 9.75 39 10:07 31/10/2021
00:50:00
2313
3 foto 307550 - HieuDung11H5 116 9.75 39 22:13 31/10/2021
00:44:46
1677
4 foto 309582 - Chàààààà 116 9.75 39 21:59 31/10/2021
00:49:43
3228
5 foto 307551 - vukhoalam 116 9.75 39 13:09 31/10/2021
00:49:53
1413
6 foto 307432 - Phạm Hùng Cường 11H2 116 9.75 39 12:05 31/10/2021
00:50:00
2099
7 foto 312036 - 05_Vũ Đức Anh 110 9.5 38 21:31 31/10/2021
00:48:32
1305
8 foto 307455 - Phạm Khánh Vân 11H5 110 9.5 38 21:05 31/10/2021
00:49:26
2853
9 foto 307458 - Nguyễn Hà My 11H2 110 9.5 38 21:07 31/10/2021
00:50:00
1745
10 foto 307537 - linh 110 9.5 38 11:46 01/11/2021
00:50:00
2495