Thông tin đề

Kiểm tra định kỳ: HẾT THÁNG 11/2021 (2K5)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

23:59
11/12/2022

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề thi THPT QG.

Phạm vi: Chương 1 - 2 - 3 + Mở đầu Hóa hữu cơ (Hóa 11)

Gồm 40 câu (26 lý thuyết + 14 bài toán)

⊗ Nhận biết: 16 câu.

⊗ Thông hiểu: 12 câu.

⊗ Vận dụng: 8 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307461 - Dương Khôi Nguyên 11H2 99 10 40 20:39 09/12/2021
00:50:00
2313
2 foto 307458 - Nguyễn Hà My 11H2 96 9.75 39 21:27 06/12/2021
00:50:00
1745
3 foto 308499 - Nguyễn Hà Linh11H4 96 9.75 39 20:55 08/12/2021
00:50:00
1575
4 foto 312026 - CaoHuongGiang11H2 94 9.75 39 20:10 06/12/2021
00:46:57
1334
5 foto 307432 - Phạm Hùng Cường 11H2 94 9.75 39 20:11 06/12/2021
00:50:00
2099
6 foto 307550 - HieuDung11H5 93 9.75 39 19:47 09/12/2021
00:45:53
1677
7 foto 307527 - dinhvietquyen11H5 93 9.75 39 19:53 09/12/2021
00:50:00
2225
8 foto 307435 - Hoangquan123321 93 9.75 39 19:55 06/12/2021
00:50:00
1728
9 foto 312222 - Quyền Phạm Kỳ Thái 11H5 93 9.5 38 19:41 09/12/2021
00:39:23
1194
10 foto 307552 - Nguyen Xuan Vinh 93 9.5 38 19:59 09/12/2021
00:45:36
1694