Thông tin đề

H11.04.02. Sơ lược về phân tích nguyên tố
Lớp

11

Số câu

3 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

19:00
16/12/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 317918 - Lưu Gia Huy 10H3 0 0 0
-1699713991
1091