Thông tin đề

Ôn thi HKI - Hóa 12 (Đề 01)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:00
18/12/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 95 8.5 34 15:57 09/02/2022
00:35:54
28617
2 foto 300350 - Tranthithuy2004 0 0 0
-1651476436
10763
3 foto 257413 - thuy6977 0 0 0
-1640599333
1000
4 foto 309123 - TrucXuann 0 0 0 23:57 04/01/2022
00:00:07
1500
5 foto 287761 - DoThanhThuy11 0 0 0 17:34 22/12/2021
00:50:00
2553
6 foto 305203 - Alice -1 0 0 00:10 02/04/2023
00:00:06
9243