Thông tin đề

Kiểm tra định kỳ: HẾT THÁNG 12/2021 (2K5)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

23:00
08/01/2023

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Phạm vi: Chương 1 - 2 - 3 - 4.

Gồm 40 câu (28 lý thuyết + 12 bài toán)

⊗ Nhận biết: 16 câu.

⊗ Thông hiểu: 12 câu.

⊗ Vận dụng: 8 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Θ Hạn: 23h59' tối Thứ 5, 6/1/2022.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307546 - Nguyễn Long 119 10 40 21:09 06/01/2022
00:37:35
1661
2 foto 307492 - Lưu Minh Anh 119 10 40 13:12 06/01/2022
00:49:18
1845
3 foto 307455 - Phạm Khánh Vân 11H5 119 10 40 23:14 05/01/2022
00:49:39
2853
4 foto 313192 - Hoàng Phương Hà 11H4 119 10 40 21:20 03/01/2022
00:50:00
1412
5 foto 307439 - Doducminh11H2 119 10 40 10:04 06/01/2022
00:50:00
2666
6 foto 307432 - Phạm Hùng Cường 11H2 115 9.75 39 22:00 06/01/2022
00:42:44
2099
7 foto 307516 - nguyenhuyentrang11h5 115 9.75 39 17:09 06/01/2022
00:48:15
1890
8 foto 307537 - linh 115 9.75 39 01:05 07/01/2022
00:48:46
2495
9 foto 309582 - Chàààààà 115 9.75 39 00:24 05/01/2022
00:49:12
3228
10 foto 307534 - Đỗ Minh Đăng11H5 115 9.75 39 16:31 03/01/2022
00:49:56
1662