Thông tin đề

[2022] Luyện đề ĐGNL - ĐHQG Hà Nội: ĐỀ 00 (Đề MẪU 2021)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/01/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 290375 - Nguyễn Văn Sơn 12NC4 22 8 8 21:36 14/03/2022
00:20:00
1880
2 foto 303469 - hptt1k42 17 7 7 21:26 11/05/2022
00:08:25
2983
3 foto 301484 - HuynBom 17 7 7 22:56 29/03/2022
00:09:52
16605
4 foto 240038 - leminhkhoi2k4 17 7 7 15:16 08/02/2022
00:20:00
28617
5 foto 315279 - vungocdiep04 14 6 6 21:28 15/04/2022
00:19:22
2160
6 foto 314904 - NguyenBaoAnh 13 6 6 20:53 15/01/2022
00:09:24
1175
7 foto 309747 - LeHoangNgann 2 3 3 21:21 09/02/2022
00:05:58
1245
8 foto 312995 - Nguyễn Văn Thiện 2 3 3 23:08 14/01/2022
00:06:42
1016
9 foto 307224 - hocchungcombo2672021 1 3 3 10:32 13/01/2022
00:01:48
2816
10 foto 304945 - Dinh Thi Hong Phuong 0 3 3 20:57 13/01/2022
00:09:43
10599