Thông tin đề

11NC.05.03. Phương pháp giải bài tập về phản ứng đốt cháy ANKAN
Lớp

11

Số câu

69 câu

Thời gian làm bài

200 phút

Thời gian mở vào thi

14:00
10/01/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp