Thông tin đề

[2022] Luyện đề ĐGNL - ĐHQG Hà Nội: ĐỀ 03
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/02/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 290333 - Tài gucci 12 7 7 01:44 01/03/2022
00:19:07
4430
2 foto 315279 - vungocdiep04 12 7 7 14:45 29/04/2022
00:19:33
2160
3 foto 305241 - Trần thị hoài 9 6 6 01:02 02/05/2022
00:13:24
5692
4 foto 307386 - TaThuHienn 6 5 5 17:26 19/02/2022
00:02:41
2696
5 foto 305755 - ThaoQuyen2k4 -6 1 1 23:47 26/02/2022
00:06:20
1600
6 foto 310620 - NguyenThuyAnn 0 0 0
-1644648136
2519
7 foto 303266 - ThinhNguyen2k4 0 0 0 18:09 02/07/2022
00:00:22
1000