Thông tin đề

[2022] Luyện đề ĐGNL - ĐHQG TP HCM: ĐỀ 01
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/01/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 226968 - Nguyen Bao 11 7 7 08:27 23/01/2022
00:09:07
19456
2 foto 240038 - leminhkhoi2k4 11 7 7 16:49 08/02/2022
00:16:13
28617
3 foto 310590 - LeThanhDatt 8 6 6 22:56 11/02/2022
00:08:53
1796
4 foto 315721 - Nguyễn ĐẠT 8 6 6 16:39 14/03/2022
00:19:43
1117
5 foto 292784 - DungHoang11 5 5 5 21:41 22/04/2022
00:13:12
1625
6 foto 304427 - thienhuong2708 2 4 4 17:17 23/01/2022
00:17:40
4105
7 foto 314904 - NguyenBaoAnh -1 3 3 19:12 23/01/2022
00:07:18
1175
8 foto 309500 - Leebee -7 1 1 20:52 22/01/2022
00:01:07
1383
9 foto 158417 - Gia Khánh Nguyễn Hoàng 0 0 0
-1655033490
1056
10 foto 304287 - PhuongNhi2k4 0 0 0
-1653318671
2917