Thông tin đề

[2022] Luyện đề ĐGNL - ĐHQG TP HCM: ĐỀ 10
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
23/03/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304422 - HuynhTrongTan 3 4 4 16:15 24/03/2022
00:14:03
2129
2 foto 285859 - Nguyễn Ngọc Hoàng Ngân 0 0 0
-1659972193
3225
3 foto 300878 - HieuNaval 0 0 0
-1655958230
1574
4 foto 158417 - Gia Khánh Nguyễn Hoàng 0 0 0
-1655033561
1056
5 foto 247221 - duy phuong 0 0 0 10:50 23/03/2022
00:20:00
1010