Thông tin đề

[2022] Luyện đề KTTD - ĐHBK Hà Nội: ĐỀ THI THỬ 01 (23/1)
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

18:00
23/01/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 18 7.33 11 16:32 08/02/2022
00:30:00
28617
2 foto 287761 - DoThanhThuy11 4 2 3 14:23 07/06/2022
00:29:59
2553
3 foto 7995 - Ngô Gia Hải 0 0 0
-1706569702
1000
4 foto 318454 - DinhMyDieuu 0 0 0
-1688130760
1072
5 foto 247221 - duy phuong 0 0 0
-1686059824
1010
6 foto 316889 - trandiep92 0 0 0
-1682930207
1089
7 foto 319833 - Lý Quang Huy 0 0 0
-1678115199
1510
8 foto 300350 - Tranthithuy2004 0 0 0
-1656461428
10763
9 foto 305311 - Nguyễn Đình Hóa 0 0 0
-1655191220
2445
10 foto 313162 - NguyenHieuThaoo 0 0 0
-1652346078
1204