Thông tin đề

[SUPER-2: 2024] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề KHỞI ĐỘNG số 01
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
01/01/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 16 câu.

⊗ Thông hiểu: 12 câu.

⊗ Vận dụng: 8 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303253 - Trần Việt Anh 12NC4 109 9.5 38 11:41 30/06/2022
00:49:28
2819
2 foto 308923 - DuongKiet 108 9.5 38 10:00 03/06/2022
00:40:51
3917
3 foto 301273 - tintrugtt1504 109 9.25 37 16:49 14/02/2022
00:48:06
1840
4 foto 310620 - NguyenThuyAnn 106 9.25 37 19:18 20/02/2022
00:50:00
2519
5 foto 303705 - TranNguyenHuuPhuc 103 9.25 37 23:37 20/02/2022
00:44:48
6395
6 foto 302925 - Lê Thị Thanh Hằng 12NC4 98 9 36 00:36 30/06/2022
00:04:23
2189
7 foto 204133 - hongngoc2808 97 8.75 35 20:37 14/02/2022
00:44:27
24193
8 foto 301402 - hocchungctv 97 8.75 35 16:06 22/06/2022
00:47:33
4855
9 foto 301229 - Lethingocy000 96 8.75 35 12:49 28/02/2022
00:03:06
2803
10 foto 319491 - Long Hoàng 94 8.75 35 00:39 24/06/2023
00:11:29
3078