Thông tin đề

[SUPER-2: 2024] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề KHỞI ĐỘNG số 02
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/01/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 16 câu.

⊗ Thông hiểu: 12 câu.

⊗ Vận dụng: 8 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 316981 - 09. Đặng Nguyên Lộc 111 9.5 38 21:12 06/06/2022
00:48:46
1351
2 foto 310960 - TranTrongDaii 110 9.5 38 10:18 17/04/2022
00:06:50
1807
3 foto 308848 - TrucLe2102 105 9 36 17:39 25/02/2022
00:14:29
4968
4 foto 303253 - Trần Việt Anh 12NC4 104 9 36 22:24 30/06/2022
00:50:00
2819
5 foto 309681 - NguyenDuy 103 9 36 18:10 24/02/2022
00:36:30
2868
6 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 101 9 36 21:16 22/02/2022
00:49:47
9930
7 foto 315633 - Trung Hiếu 100 9 36 07:24 07/03/2022
00:06:53
1764
8 foto 301273 - tintrugtt1504 100 9 36 21:14 23/02/2022
00:46:01
1840
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 100 9 36 12:32 23/02/2022
00:49:51
28617
10 foto 226968 - Nguyen Bao 99 8.75 35 09:19 23/02/2022
00:50:00
19456