Thông tin đề

[SUPER-2: 2024] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề KHỞI ĐỘNG số 03
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/01/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 16 câu.

⊗ Thông hiểu: 12 câu.

⊗ Vận dụng: 8 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 302925 - Lê Thị Thanh Hằng 12NC4 116 10 40 21:04 04/07/2022
00:03:17
2189
2 foto 315542 - Susu3012 110 9.75 39 20:21 14/03/2022
00:03:39
2587
3 foto 302512 - Diệu Linh Vũ Phan 103 9.25 37 16:58 04/03/2022
00:17:23
4393
4 foto 307770 - NguyenKhacLann 98 9.25 37 11:53 04/03/2022
00:05:16
4285
5 foto 310960 - TranTrongDaii 98 9.25 37 19:18 29/04/2022
00:08:21
1807
6 foto 303253 - Trần Việt Anh 12NC4 95 9 36 21:53 02/07/2022
00:50:00
2819
7 foto 309786 - tuonglinhleng 94 9 36 09:39 02/03/2022
00:36:07
8913
8 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 94 9 36 21:08 03/03/2022
00:49:16
9930
9 foto 292624 - Nguyễn Trí Hiếu 94 9 36 10:14 02/03/2022
00:49:35
5150
10 foto 303790 - Minh Quang 93 9 36 16:12 03/03/2022
00:43:01
11692