Thông tin đề

[SUPER-2: 2024] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề KHỞI ĐỘNG số 04
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
22/01/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 16 câu.

⊗ Thông hiểu: 12 câu.

⊗ Vận dụng: 8 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 315542 - Susu3012 108 9.75 39 01:10 30/03/2022
00:04:03
2587
2 foto 204133 - hongngoc2808 98 9.25 37 10:43 10/03/2022
00:49:53
24193
3 foto 310960 - TranTrongDaii 96 9.25 37 10:43 30/04/2022
00:07:20
1807
4 foto 292624 - Nguyễn Trí Hiếu 90 9 36 23:27 09/03/2022
00:49:21
5150
5 foto 304812 - Từ Phạm Nguyệt Thy 92 8.75 35 23:39 10/03/2022
00:48:19
3572
6 foto 319782 - Linh Lê 92 8.75 35 08:53 23/12/2022
00:50:00
2093
7 foto 309506 - NguyenThaoLinhh 90 8.75 35 15:50 17/03/2022
00:46:13
3872
8 foto 301402 - hocchungctv 89 8.75 35 08:55 23/06/2022
00:40:45
4855
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 89 8.75 35 13:15 10/03/2022
00:50:00
28617
10 foto 278757 - Võ Thành Trung 88 8.75 35 15:40 11/03/2022
00:46:58
11262