Thông tin đề

[SUPER-2: 2024] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề KHỞI ĐỘNG số 05
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/01/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 16 câu.

⊗ Thông hiểu: 12 câu.

⊗ Vận dụng: 8 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238873 - quoctrung 119 10 40 03:28 06/05/2022
00:39:00
14343
2 foto 315113 - Khánh Ngô 119 10 40 00:06 17/03/2022
00:41:18
3031
3 foto 278757 - Võ Thành Trung 111 9.5 38 10:27 17/03/2022
00:23:57
11262
4 foto 307770 - NguyenKhacLann 98 9 36 18:04 19/03/2022
00:18:23
4285
5 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 91 8.75 35 18:08 17/03/2022
00:42:49
7214
6 foto 304427 - thienhuong2708 87 8.5 34 16:01 18/03/2022
00:49:03
4105
7 foto 204133 - hongngoc2808 87 8.25 33 15:37 16/03/2022
00:49:40
24193
8 foto 304553 - nk1582004 84 8.25 33 21:23 18/03/2022
00:02:34
5121
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 82 8.25 33 14:44 16/03/2022
00:49:58
28617
10 foto 315632 - Bùi Văn Chiến 82 8 32 18:02 17/03/2022
00:49:17
1907