Thông tin đề

[SUPER-2: 2024] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 11
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/03/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề MINH HỌA.

Gồm 40 câu (28 lý thuyết + 12 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 310960 - TranTrongDaii 103 9.5 38 20:33 19/06/2022
00:05:59
1807
2 foto 294727 - Bui Tran Bao Long 12NC4 103 9.5 38 22:13 29/04/2022
00:50:00
2985
3 foto 319782 - Linh Lê 98 9.25 37 18:14 05/02/2023
00:26:40
2093
4 foto 278757 - Võ Thành Trung 97 9.25 37 08:10 30/04/2022
00:45:56
11262
5 foto 204133 - hongngoc2808 96 9.25 37 15:22 03/05/2022
00:46:22
24193
6 foto 300350 - Tranthithuy2004 92 9 36 21:57 23/06/2022
00:45:00
10763
7 foto 238873 - quoctrung 92 9 36 14:32 01/05/2022
00:50:00
14343
8 foto 305203 - Alice 92 8.75 35 20:14 13/05/2022
00:49:47
9243
9 foto 312379 - Trần Thanh Huyền 12H6 90 8.75 35 19:44 29/04/2022
00:48:45
1720
10 foto 316168 - Đỗ Vũ Trung Hiếu 12H6 89 8.75 35 19:21 29/04/2022
00:49:59
3558