Thông tin đề

[SUPER-2: 2024] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 12
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/03/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 310254 - anhthu2k4 111 9.75 39 21:45 06/05/2022
00:50:00
2389
2 foto 319782 - Linh Lê 107 9.5 38 15:26 09/02/2023
00:49:58
2093
3 foto 313258 - Trần Phương Nga 12H5 106 9.5 38 20:19 06/05/2022
00:50:00
3373
4 foto 315226 - Nguyễn Vân Anh 12NC4 106 9.5 38 22:01 06/05/2022
00:50:00
1763
5 foto 306742 - Nguyễn Vân Anh 12NC3 101 9.25 37 08:49 24/06/2022
00:50:00
5057
6 foto 315542 - Susu3012 99 9.25 37 16:26 24/05/2022
00:03:46
2587
7 foto 314692 - lekhanhan 99 9.25 37 16:32 28/06/2022
00:40:07
2098
8 foto 226968 - Nguyen Bao 99 9 36 17:57 08/05/2022
00:49:11
19456
9 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 95 9 36 15:38 12/05/2022
00:49:41
9930
10 foto 314937 - thao1349 95 9 36 21:03 06/05/2022
00:49:58
1722