Thông tin đề

[SUPER-2: 2022] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2022: Đề số 13
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

18:30
13/05/2022

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 226968 - Nguyen Bao 105 9.5 38 08:59 15/05/2022
00:49:29
17766
2 foto 316356 - Đặng Thị Kim Liên 97 9.25 37 23:08 13/05/2022
00:49:56
1260
3 foto 313258 - Trần Phương Nga 12H5 97 9.25 37 20:05 13/05/2022
00:50:00
2289
4 foto 304157 - Ngô Thế Anh 12NC4 91 8.75 35 19:35 13/05/2022
00:49:51
2643
5 foto 238873 - quoctrung 89 8.75 35 19:24 16/05/2022
00:04:46
10822
6 foto 310254 - anhthu2k4 87 8.75 35 21:08 13/05/2022
00:50:00
2389
7 foto 309281 - TranLinhh 86 8.75 35 09:10 16/05/2022
00:04:56
9942
8 foto 303513 - Tạ Cao Minh 12NC4 83 8.5 34 22:25 13/05/2022
00:50:00
3979
9 foto 316361 - Lê Thị Ngân Hà 82 8.25 33 22:07 13/05/2022
00:43:15
1151
10 foto 309786 - tuonglinhleng 81 8.25 33 21:46 13/05/2022
00:48:13
6076