Thông tin đề

[SUPER-2: 2024] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 13
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
14/03/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 108 9.75 39 17:37 22/05/2022
00:07:19
24193
2 foto 226968 - Nguyen Bao 105 9.5 38 08:59 15/05/2022
00:49:29
19456
3 foto 315253 - quynh 102 9.5 38 05:16 02/06/2022
00:05:52
4204
4 foto 305203 - Alice 99 9.25 37 18:28 25/05/2022
00:49:08
9243
5 foto 306742 - Nguyễn Vân Anh 12NC3 98 9.25 37 10:06 26/06/2022
00:37:54
5057
6 foto 292624 - Nguyễn Trí Hiếu 97 9.25 37 09:43 18/05/2022
00:05:49
5150
7 foto 316356 - Đặng Thị Kim Liên 97 9.25 37 23:08 13/05/2022
00:49:56
1784
8 foto 313258 - Trần Phương Nga 12H5 97 9.25 37 20:05 13/05/2022
00:50:00
3373
9 foto 301436 - Nguyễn Thanh Phúc 94 9 36 18:50 21/05/2022
00:02:40
3492
10 foto 304553 - nk1582004 93 9 36 10:19 02/07/2022
00:44:22
5121