Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 17
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/03/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 294376 - Minh Phương 107 10 40 00:00 16/06/2022
00:36:39
7282
2 foto 292624 - Nguyễn Trí Hiếu 101 9.75 39 15:59 16/06/2022
00:35:01
5150
3 foto 294727 - Bui Tran Bao Long 12NC4 101 9.75 39 13:54 04/06/2022
00:50:00
2985
4 foto 243854 - Huỳnh Thu Hiền 99 9.5 38 23:54 09/06/2022
00:48:57
2252
5 foto 306742 - Nguyễn Vân Anh 12NC3 95 9.5 38 10:28 29/06/2022
00:50:00
5057
6 foto 305203 - Alice 95 9.25 37 01:41 15/06/2022
00:49:19
9243
7 foto 204133 - hongngoc2808 93 9.25 37 20:15 20/06/2022
00:18:01
24193
8 foto 314529 - Tuong Vi 91 9.25 37 21:08 09/06/2022
00:22:27
2764
9 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 90 9.25 37 16:33 14/06/2022
00:50:00
9930
10 foto 293712 - Lê Quang 89 9.25 37 16:12 21/06/2022
00:46:07
3446