Thông tin đề

[SUPER-2: 2024] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 18
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
01/04/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301436 - Nguyễn Thanh Phúc 107 10 40 09:40 26/06/2022
00:02:36
3492
2 foto 204133 - hongngoc2808 107 10 40 06:18 23/06/2022
00:04:04
24193
3 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 98 9.5 38 14:39 15/06/2022
00:48:26
9930
4 foto 288930 - Minh Tuệ 96 9.5 38 17:39 09/05/2023
00:03:03
20296
5 foto 303954 - Đỗ Hồng Sâm 12NC3 96 9.5 38 13:56 02/07/2022
00:49:58
4863
6 foto 294376 - Minh Phương 95 9.5 38 18:49 14/06/2022
00:50:00
7282
7 foto 303253 - Trần Việt Anh 12NC4 95 9.5 38 10:18 30/06/2022
00:50:00
2819
8 foto 301970 - Hồ Hoàng Tùng 93 9.25 37 09:27 25/06/2023
00:50:00
3216
9 foto 306742 - Nguyễn Vân Anh 12NC3 92 9.25 37 22:26 30/06/2022
00:49:42
5057
10 foto 315253 - quynh 89 9 36 10:20 01/07/2022
00:03:54
4204