Thông tin đề

[SUPER-2: 2024] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề TĂNG TỐC số 20
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/04/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 114 9.75 39 06:12 25/06/2022
00:06:04
24193
2 foto 301436 - Nguyễn Thanh Phúc 113 9.75 39 04:21 27/06/2022
00:04:17
3492
3 foto 294376 - Minh Phương 112 9.75 39 09:13 21/06/2022
00:47:37
7282
4 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 110 9.5 38 21:00 19/06/2022
00:50:00
9930
5 foto 292624 - Nguyễn Trí Hiếu 109 9.5 38 16:03 21/06/2022
00:48:11
5150
6 foto 293712 - Lê Quang 108 9.5 38 02:05 23/06/2022
00:49:57
3446
7 foto 309736 - Nguyễn Phương Linh 12NC4 108 9.5 38 13:25 04/07/2022
00:50:00
2731
8 foto 315253 - quynh 107 9.25 37 10:01 03/07/2022
00:04:22
4204
9 foto 304334 - Lò Nguyễn Tuấn Anh 104 9.25 37 10:56 03/07/2022
00:50:00
2452
10 foto 310620 - NguyenThuyAnn 100 9 36 10:00 28/06/2022
00:07:20
2519