Thông tin đề

[2022] Luyện đề ĐGNL - ĐHSP Hà Nội: ĐỀ THAM KHẢO
Lớp

12

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

17:59
19/02/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 35 7.24 21 10:00 27/02/2022
00:53:48
28617
2 foto 315045 - aimi0609 17 5.17 15 00:43 23/05/2022
00:15:44
2088
3 foto 317139 - TuAnh8989 10 3.1 9 11:58 29/03/2023
00:07:14
2419
4 foto 306448 - brianhoc24h 2 0.34 1 20:16 28/03/2023
00:00:22
3277
5 foto 319833 - Lý Quang Huy 0 0 0
-1677912729
1510
6 foto 303409 - BuiHongDang2k4 0 0 0
-1651374218
1479
7 foto 301436 - Nguyễn Thanh Phúc 0 0 0 19:23 26/02/2022
01:00:00
3492