Thông tin đề

[2022] Luyện đề ĐGNL - ĐHQG Hà Nội: ĐỀ 09
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/03/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 247221 - duy phuong 0 0 0
-1648006675
1010