Thông tin đề

[OFF 2K4] HOÁ 11: Lý thuyết trọng tâm ANCOL - PHENOL (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

116 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

14:00
14/03/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp