Thông tin đề

Kiểm tra: HIĐROCACBON (2022)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

20:15
21/03/2023

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (24 lý thuyết + 16 bài toán)

⊗ Nhận biết: 16 câu.

⊗ Thông hiểu: 12 câu.

⊗ Vận dụng: 8 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Θ Khóa đề: 23h59' Thứ 5, 24/3/2022.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307437 - nguyenthanhngan11h4 127 9.75 39 22:06 23/03/2022
01:29:57
1848
2 foto 309582 - Chàààààà 126 9.75 39 21:54 24/03/2022
01:23:32
3228
3 foto 307499 - Dương Ngân Hà 125 9.75 39 21:59 21/03/2022
01:30:00
1695
4 foto 315982 - HuynhMinhChau 125 9.75 39 22:15 21/03/2022
01:30:00
1264
5 foto 307537 - linh 121 9.5 38 21:51 21/03/2022
01:22:14
2495
6 foto 307441 - doangiabinh 121 9.5 38 22:00 24/03/2022
01:28:29
1586
7 foto 307901 - Nguyễn Thùy Dương 11h4 121 9.5 38 22:03 24/03/2022
01:30:00
1618
8 foto 307552 - Nguyen Xuan Vinh 121 9.5 38 22:01 24/03/2022
01:30:00
1694
9 foto 307511 - Trần Anh Minh 120 9.5 38 21:59 24/03/2022
01:23:59
1701
10 foto 307517 - Nguyễn Anh Kiệt 120 9.5 38 21:53 21/03/2022
01:27:52
2207