Thông tin đề

[SUPER-2: 2024] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề KHỞI ĐỘNG số 06
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/02/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 16 câu.

⊗ Thông hiểu: 12 câu.

⊗ Vận dụng: 8 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 303796 - Nguyễn Minh Ngọc 12NC4 83 8.25 33 21:04 19/06/2022
00:11:46
3273
12 foto 301402 - hocchungctv 82 8.25 33 17:01 23/06/2022
00:39:43
4855
13 foto 308938 - Dương Thị Thu Huệ 81 8.25 33 23:36 15/05/2022
00:42:35
4573
14 foto 301436 - Nguyễn Thanh Phúc 85 8 32 04:35 09/04/2022
00:02:57
3492
15 foto 305203 - Alice 84 8 32 17:46 25/03/2022
00:49:43
9243
16 foto 308848 - TrucLe2102 81 8 32 20:06 25/03/2022
00:46:37
4968
17 foto 315632 - Bùi Văn Chiến 80 8 32 21:57 25/03/2022
00:46:07
1907
18 foto 290333 - Tài gucci 78 8 32 15:08 31/05/2022
00:47:16
4430
19 foto 306085 - Phạm Lê Ngọc Vy 78 8 32 21:59 25/03/2022
00:50:00
2473
20 foto 309281 - TranLinhh 76 8 32 09:20 21/04/2022
00:45:56
15032