Thông tin đề

[2022] Luyện đề ĐGNL - ĐHQG Hà Nội: ĐỀ 12
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/04/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270267 - Nguyễn Quang Minh 15 8 8 11:37 17/06/2022
00:17:41
14945
2 foto 300350 - Tranthithuy2004 12 7 7 07:01 29/06/2022
00:20:00
10763
3 foto 301484 - HuynBom 9 6 6 22:45 29/03/2022
00:03:19
16605
4 foto 305259 - LeHieuThaoVy 6 5 5 08:53 15/06/2022
00:05:11
2250
5 foto 301885 - Nguyễn Tú Anh 12H5 0 3 3 11:25 17/06/2022
00:02:40
2607
6 foto 182625 - Trần Thị Việt Anh -6 1 1 16:18 26/06/2022
00:03:55
5429
7 foto 318454 - DinhMyDieuu 0 0 0
-1688130720
1072
8 foto 23681 - laidieuanh 0 0 0
-1658227238
1504
9 foto 301706 - Cao Thao Duyen 0 0 0
-1657375127
1881
10 foto 307171 - Quốc Triệu 0 0 0
-1656155044
5191