Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề KHỞI ĐỘNG số 07
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/02/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 16 câu.

⊗ Thông hiểu: 12 câu.

⊗ Vận dụng: 8 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 319782 - Linh Lê 109 9.75 39 21:29 05/01/2023
00:50:00
2093
2 foto 204133 - hongngoc2808 105 9.5 38 21:04 31/03/2022
00:49:11
24193
3 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 105 9.5 38 15:55 31/03/2022
00:49:30
9930
4 foto 315542 - Susu3012 100 9.25 37 00:49 30/04/2022
00:06:20
2587
5 foto 226968 - Nguyen Bao 99 9.25 37 16:27 31/03/2022
00:49:26
19456
6 foto 315632 - Bùi Văn Chiến 95 9 36 21:45 31/03/2022
00:49:59
1907
7 foto 278757 - Võ Thành Trung 93 9 36 20:52 03/04/2022
00:28:31
11262
8 foto 303809 - HoangPhuoc2k4 91 9 36 16:54 01/07/2022
00:06:13
3958
9 foto 301970 - Hồ Hoàng Tùng 90 8.75 35 23:57 30/04/2023
00:49:54
3216
10 foto 308938 - Dương Thị Thu Huệ 90 8.75 35 16:40 03/07/2022
00:50:00
4573