Thông tin đề

Đề THAM KHẢO 2022 - Môn: HÓA (Bộ GD&ĐT)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/04/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 80 10 40 14:11 03/04/2022
00:49:44
9930
2 foto 304945 - Dinh Thi Hong Phuong 74 9.5 38 15:42 16/06/2022
00:21:06
10599
3 foto 300082 - Lưu Đức Anh 74 9.5 38 13:43 28/06/2022
00:36:04
1215
4 foto 303954 - Đỗ Hồng Sâm 12NC3 74 9.5 38 10:15 27/06/2022
00:49:57
4863
5 foto 314529 - Tuong Vi 73 9.25 37 12:19 02/06/2022
00:26:29
2764
6 foto 302111 - gchhoc24h 71 9.25 37 21:04 11/04/2022
00:09:18
7313
7 foto 307114 - Nguyễn Văn Nhật 71 9.25 37 18:11 10/06/2022
00:42:02
3092
8 foto 301229 - Lethingocy000 70 9 36 09:25 07/06/2022
00:40:00
2803
9 foto 307171 - Quốc Triệu 65 8.75 35 17:19 23/06/2022
00:47:57
5191
10 foto 307015 - DamGiang2k4 67 8.5 34 22:48 25/06/2022
00:36:08
3481